Miljö & kvalitetsarbete 2017-04-13T10:20:29+00:00

Miljö- och kvalitetsarbete

Scandinavian Kitchen säljer och tillverkar köks- och förvaringslösningar genom varumärkena Hagaköket och Canadaköket. Företaget säljer produkter via återförsäljare samt till kunder inom främst hustillverkning och projekt. Produktion sker i egen regi samt köps från underleverantörer utifrån offererat eller beställt sortiment.

Scandinavian Kitchen skall uppfylla lag och marknadens miljökrav på produkter, processer och tjänster.

Verksamheten hos oss skall bedrivas så att miljön skyddas så långt som möjligt. Genom ett systematiskt arbetssätt skall negativ miljöpåverkan minskas.

Hagaköket är anslutna till Retursystem Byggpall. Klicka här för mer information.

adobe_acrobat Miljöpolicy

adobe_acrobat Kvalitetspolicy

adobe_acrobat ISO-certifikat

artor