Garantier 2017-04-13T10:20:30+00:00

Garantier

Vi lämnar 20 års funktionsgaranti på gångjärn och lådsystem. På våra luckor och stommar lämnar vi 10 års garanti på material- och produktionsfel, därutöver gäller konsumentverkets rekommendationer och regler. Eventuellt felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur vid reklamationstidpunkt gällande sortiment. Alla garantier gäller förutsatt att våra skötsel och monteringsanvisningar efterlevts samt att varan förvarats på ett normalt sätt i inomhusmiljö. Normalt slitage och ålderspåverkan på grund av ljus, märken och repor på grund av stötar eller yttre påverkan innefattas inte av garantiåtagandet.
Alla garantiåtaganden gäller för privatkonsumenter mot uppvisande av kvitto och från ursprungligt inköpsdatum.